Oktober   November
          B E
Freitag 02. Ilse   Montag 02. Joachim  
Montag 05. Anton   Mittwoch 04. Horst  
Mittwoch 07. Josef   Freitag 06. Elmar  
Freitag 09. Anton   Montag 09.    
Montag 12. Horst   Mittwoch 11.    
Mittwoch 14. Ilse   Freitag 13.    
Freitag 16. Joachim   Montag 16.    
Montag 19. Josef   Mittwoch 18.    
Mittwoch 21. Antonis   Freitag 20.    
Freitag 23. Elmar   Montag 23.    
Montag 26. Antonis   Mittwoch 25.    
Mittwoch 28. Elmar   Freitag 27.    
Freitag 30. Horst   Montag 30.